De toekomst van duurzame viskwekerijen

Investeren in de oceaan is essentieel voor de toekomst van duurzaam vissen. Niet alleen om de verschillende soorten viskwekerijen te ondersteunen en te motiveren, maar vooral om ervoor te zorgen dat het leven op onze planeet bloeit en blijft bloeien. Drie miljard mensen zijn afhankelijk van vis en schelpdieren om te overleven, en honderden miljoenen zijn afhankelijk van de oceanen voor hun levensonderhoud. Met negatieve klimaatveranderingen die deze kritieke hulpbron bedreigen, is het nu tijd om investeringskapitaal te brengen zodat de overgang naar duurzame visserij kan versnellen.

Privékapitaal en overheden

Er is een wereldwijde overvloed aan privékapitaal die moet worden aangeboord om technologieën te ontwikkelen in plaats van uitsluitend te vertrouwen op het relatief kleine kapitaalaanbod dat beschikbaar is bij overheden. De overheden zijn ook perfect in staat om een weg te banen naar een koolstofarme toekomst door beleid en hulpmiddelen te creëren die kapitaalstroom naar kritieke projecten mogelijk maken. Dit gezegd zijnde om het klimaat te beschermen, maar hetzelfde geldt voor duurzame visserij. De werktuigen om de hoeveelheid vis in de zee, het voedsel op ons bord, in slechts 10 jaar te verhogen, zijn er al. Het investeringsrisico voor investeerders is ook lager, wanneer de visoogsten op een duurzaam niveau gebeuren, vissers veilige toegangsrechten hebben en er een degelijke monitoring en opvolging van visserijactiviteiten plaatsvindt. Deze faciliterende voorwaarden zullen het voor beleggers mogelijk maken zich te richten op investeringen in visleveringsketens, infrastructuur en technologie.

Met een degelijk beleid zal kapitaal volgen

Huidige private kapitaalverschaffers zoals het Encourage Capital en Althelia Ecosphere Sustainable Ocean Fund erkennen de waarde van duurzame visserij-investeringen. Financiering voor het behoud van het milieu is een hot topic en het lijdt geen twijfel dat de kapitaalvoorziening voor duurzame investeringen nog meer zal groeien. Afgezien van de wens om gezonde oceanen en levensonderhoud te ondersteunen, komt de motivatie vooral uit de VN-doelstellingen om te handelen en duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Het terugdringen van armoede en het beschermen van de planeet is voor iedereen belangrijk. Landen zullen dus moeten aantonen hoe ze deze doelen tegen 2030 kunnen bereiken.

Als alle landen nu handelen en een degelijk beleid uitvoeren dat duurzame visserij tot standaard maakt, hoeven ze zelfs niet alleen de financiële lasten te dragen. Privékapitaal zal volgen en uiteindelijk ook belangrijke investeringen doen om het vermogen van de oceanen te ondersteunen en miljoenen mensen van voedsel en levensonderhoud te blijven voorzien.

Mensen lijden ook

Onderzoek in Thailand heeft uitgewezen dat de garnalenexportindustrie en de moderne slavernij vaak sluipend hand in hand gaan. De dwangarbeiders – inclusief kinderen en slachtoffers van mensenhandel – spenderen tot 16 uur per dag met hun handen in ijskoud water terwijl ze schillen en ontwormen. Vervolgens gaan de garnalen naar supermarkten en restaurants verspreid over de hele wereld. Mensen moeten dus bewuster gaan leven en niet met hun hoofd in het zand. Als klant bepaal je immers de richting van vele bedrijven. Jij bent de consument en koper!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *