"Experimenteer met duurzame visteelt"
Vis van de boerderij
De EU wil investeren in duurzame kweekvis.
De vis moet uit computergestuurde kweekbakken of uit grote boerderijen op zee komen.
 
Miljoen palingen in Friesland uitgezet
WOUDSEND (AFN) - Een miljoen jonge palingen zijn donderdag in de Friese meren uitgezet. De actie is de eerste van een reeks uitzettingen in heel het land. Op deze manier willen het Productschap Vis, branche-organisaties van beroepsvissers en de stichting Duurzame Palingsector Nederland de palingstand op peil brengen.

Het Slotermeer is een van de meren waar de jonge palingen, die nu nog glasaal heten, zijn verspreid. Het project wordt ondersteund door het ministerie van Landbouw en het Europese Visserijfonds.
 

Over de vraag wat duurzame visteelt is wordt nu druk onderhandeld, ook door supermarkten die hebben aangekondigd vanaf 2011 alleen nog duurzame vis te willen verkopen. Vrijwel iedereen ziet de oplossing in vis uit teelt. Menig onderzoeker ziet vooral veel in computergestuurde kweekbakken of tanks in bedrijfshallen, anderen voelen meer voor natuurlijk beheerde vijvers buiten. Weer anderen pleiten voor kooien in de open oceaan, want daar is nog veel ruimte.
Een heel andere optie, die vooral in landen aan een oceaan veel aanhangers heeft, is open ocean farming - open kooien ver van de kust. Was er tien jaar geleden nog veel kritiek op de vervuilende zalmteelt in Noorwegen en Schotland, inmiddels lijken de natuurorganisaties vrede te hebben met de verplichte verhuizing van zalmkooien naar diepere plaatsen in de oceaan, met meer waterdoorstroming en minder biodiversiteit dan aan de kust. Noorse technologen werken daarom aan milieuvriendelijke kwallenbestrijding, en roofdier- en golvenbestendige open kooien, zoals kooien die bij storm met kabels automatisch de diepte in worden getrokken zodat de vissen niet door elkaar worden geschudVoor een aantal veel gekweekte vissoorten is een duurzaamheidsmaatlat vastgesteld. Met behulp van deze Maatlat Duurzame Aquacultuur stimuleren minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Jacqueline Cramer van Milieu de verduurzaming van de Nederlandse viskweeksector. Zij doen dit door middel van fiscale maatregelen die zijn verbonden aan investeringen in de bouw of verbouwing van viskwekerijen. De ministeries gaven in 2008 opdracht aan SMK (Stichting Milieukeur) om een Maatlat Duurzame Aquacultuur te ontwikkelen.
Lees verder:


Over de vraag wat duurzame visteelt is wordt nu druk onderhandeld, ook door supermarkten die hebben aangekondigd vanaf 2011 alleen nog duurzame vis te willen verkopen. Vrijwel iedereen ziet de oplossing in vis uit teelt. Menig onderzoeker ziet vooral veel in computergestuurde kweekbakken of tanks in bedrijfshallen, anderen voelen meer voor natuurlijk beheerde vijvers buiten. Weer anderen pleiten voor kooien in de open oceaan, want daar is nog veel ruimte.


Naar duurzame visteelt ... in Noord-Holland
"Onlangs was ik in Volendam om over de InnoFisk-Pilot Volendam te praten. Zo’n 40 mensen deden mee aan de bijeenkomst. Daags erna zat ik in Enkhuizen waar 50 mensen met elkaar nadachten over een mogelijke toekomst voor duurzame visteelt in Noord-Holland. Het is duidelijk dat iedereen zich zorgen maakt over de steeds verder afnemende visstand".
Bron: http://www.innovatienetwerk.org/nl/weblog/toon/41/NaarduurzamevisteeltinNoordHolland.html


Straks liggen in de viswinkel dus wellicht kabeljauw uit een zeeboerderij, mosselen en tong van het Zeeuwse platteland, tilapia uit een Duitse bloemenkas, Aziatische zeebaars uit een Vlaamse kweekbedrijf en zalm uit een stormbestendige kooi.


Als je goed oplet, is er in de supermarkt vis te koop met het blauwe MSC-label: gegarandeerd duurzame vis . MSC staat voor Marine Stewardship Council, een organisatie opgericht door Unilever en het Wereld Natuur Fonds die probeert duurzame visvangst te bevorderen. Ongeveer 240 wilde vissoorten hebben een MSC-label, waaronder wilde zalm uit Alaska en haring uit de Noordzee.


Het eten van vis en schaal- en schelpdieren is meestal goed voor onze gezondheid. Maar visvangst en -kweek schaden vaak de natuur en het milieu. Sommige vissoorten dreigen zelfs uit te sterven door overbevissing en bijvangst. U kunt dit helpen voorkomen door te kiezen voor duurzaam gevangen of gekweekte vis - en voor vis van het seizoen.
milieucentraal.nl
 


Kweekvis in open systemen
De vraag naar vis groeit zo hard dat de visvangst het niet meer kan bijbenen. Een oplossing daarvoor is het kweken van vis. Dat kan in gesloten of open kweeksystemen. Open kweek vindt plaats in binnenwateren, kustwateren en zeegebieden, waar men een deel van het water afzet met netten. Een voorbeeld is de gekweekte zalm uit de Noorse fjorden. Vanaf de kwekerij gaat de vis in bakken water per vrachtauto naar de visverwerker.
Bron: milieucentraal.nl

Kweekvis: wel of geen oplossing?


Gekweekte vis rukt op. Ruim eenderde van alle consumptievis wordt tegenwoordig gekweekt, volgens de Wereldvoedselorganisatie.
Naar schatting werd vorig jaar 52 miljoen ton vis gekweekt, tegenover 91 miljoen ton gevangen, wilde vis. In 2000 lag de productie van kweekvis nog op 35 miljoen ton.

Is kweekvis een oplossing voor het probleem van de dalende visstanden in de oceaan? Alleen als er strikte eisen aan duurzaamheid worden gesteld, stelt milieuactiegroep Greenpeace in een rapport dat zij gisteren in Barcelona uitbracht op Seafood Summit, een jaarlijkse bijeenkomst van werkgevers en activisten in de visserij.
http://www.nrc.nl/economie/article1880714.ece/Kweekvis_wel_of_geen_oplossing

 
Pleidooi voor meer kweekvis in de Noordzee

▲TopDinsdag vond in Pieters Visbedrijf, de vestiging van Marine Harvest in Brugge, een seminarie plaats over aquacultuur. Een dertigtal internationale wetenschappers, marketeers en deskundigen hielden een pleidooi om meer vis te kweken in de Noordzee. "Gekweekte vis is gezond en wordt bovendien steeds meer gesmaakt door de consument", zegt professor Wim Verbeke van de Universiteit Gent.

De verkoop van gekweekte vis moet volgens Wim Verbeke van de Universiteit Gent nog steeds opboksen tegen de vooroordelen van de beginjaren. "In gekweekte vis zou minder smaak zitten en ze zou minder gezond zijn. Maar niets is minder waar. Smaaktesten hebben al bewezen dat gekweekte zalm boven de in het wild gevangen exemplaren wordt verkozen".

Bij gekweekte vis kan het voedsel ook gescreend worden van bij het zaad tot op het bord. "De tijd van proefondervindelijk kweken ligt al een tijd achter de rug", aldus Verbeke. "De voorbije decennia is zwaar geïnvesteerd in kennis en infrastructuur. De consument begint intussen steeds meer gekweekte vis te vertrouwen".

"Kweekvissen zijn vaak ook gezonder dan vis, gevangen uit zee", zegt de Noor Petter Arnesen, voedingsspecialist bij Marine Harvest Pieters. "Het toevoegen van antibiotica is heel beperkt. Waar we eind de jaren tachtig nog 50 ton antibiotica gebruikten, is dat nu nog amper 500 kilogram".
bron Belga/Het Nieuwsblad

 

Duurzame visserij

▲Top


 
Stichting De Noordzee ontwikkelde nu ruim vijf jaar geleden de viswijzer. Een handig hulpje voor al uw visproblemen. De viswijzer, als kaartje in de portemonnee, geeft immers aan welke vis een ’Prima’ of ’Tweede keus’ is. Of, want dat kan ook, welke valt in de foute categorie ’liever niet’.
Op de nieuwe viswijzer staan meer Noordzeevissen in het groen (prima keuze). Zo is de makreel van oranje (tweede keuze) opgeschoven naar groen. Blauwvintonijn, roodbaars en paling staan nog altijd in het rood (liever niet). Nieuw is de kolom met wildgevangen vis, die voldoet aan het duurzaamheidskeurmerk van het Marine Stewardship Council (MSC). Ook haring en makreel hebben dat keurmerk gekregen, en voor de tonijn is er een MSC-alternatief: de Albacore. Vijftien vissoorten hebben nu MSC-keurmerk. De viswijzer is zo groot als een bankpas, zodat hij makkelijk in de portemonnee past. De Week van de Zee telt meer dan tweehonderd activiteiten, veelal plaatselijk. Ze zijn te vinden op www.weekvandezee.nl
 

 

Label voor duurzaam gekweekte vis: ASC
Nieuw internationaal programma voor visteelt

▲Top16-04-2009
Het IDH start een internationaal programma voor duurzame visteelt. Samen met het Wereld Natuur Fonds en bedrijven als Heiploeg, Anova en Ahold wil IDH binnen twee jaar een consumentenlabel voor kweekvis op poten zetten. De sector wil in 2011 alleen nog duurzame vis verkopen.

Gekweekte vis dekt nu al bijna de helft van de wereldconsumptie van vis. Dit percentage moet het komende decennium stijgen om aan de groeiende marktvraag te kunnen blijven voldoen en om de druk op de visstand in de oceanen te verminderen. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het ontwikkelen van standaarden voor duurzaam gekweekte vis. Recent heeft WWF besloten om naast het MSC label ook het Aquaculture Stewardship Council (ASC) label te introduceren. IDH heeft dit initiatief omarmd, mede omdat Nederland een belangrijke kweekvis-importerende bedrijfstak kent.

In 2011 alleen nog duurzame vis
Samen met WWF en bedrijven als Heiploeg, Anova en Ahold worden concrete verbeterprogramma's opgezet voor duurzame visteelt, zodat straks grote volumes duurzame vis via het ASC label naar West-Europa geïmporteerd kunnen worden. Dit sluit goed aan bij de wens van de branche. Het Centraal Bureau Levensmiddelen en de visproducenten willen in 2011 alleen nog maar duurzame vis in de schappen.
http://www.duurzamehandel.com/page/Nieuws/detail/149/title/Nieuw_internationaal_programma_voor_visteelt
 

 

 Duurzame ontwikkeling en aquacultuur

▲Top


Project:

Bij aquacultuur staat de internationale visteelt centraal. Het project Duurzame ontwikkeling en aquacultuur verkent de mogelijkheden om zowel intensief als extensief duurzaam vis te kweken. Duurzaam betreft bij aquacultuur met name milieu, voedselveiligheid, ruimtegebruik, dierwelzijn en sociaal-economische effecten.

De zeevisserij volgens het jachtprincipe kan om ecologische redenen niet uitgebreid worden. Viskweek neemt daarom toe. De overgang van extensieve naar intensieve veehouderij heeft valkuilen getoond die ook kunnen ontstaan bij die moderne visteelt. Duurzame ontwikkeling en aquacultuur gaat na hoe dezelfde soorten problemen kunnen worden voorkomen. Denk aan de hoeveelheid ruimte die de dieren ter beschikking staat, aan dierenvoedsel dat de groei stimuleert en aan de schadelijke gevolgen van grote concentraties mest. Vissen vergroten niet de ammoniakuitstoot, maar de poep van duizenden zalmen kan wel degelijk het ecosysteem in Noorse fjorden verstoren. Intensieve kweek onder natuurlijke omstandigheden heeft meer invloed op de omgeving dan een afgesloten bassin. De hoeveelheid algen in zee neemt bijvoorbeeld toe, die tieren welig op vissenmest.

 

Subsidie voor windmolens en windenergie.

Subsidies voor windenergie. Windmolens in zee en op land.

Subsidie op zonnestroom

Duurzame brandstoffen

Wat is biologische vis

Groen verder

 

De domeinnaam duurzamevisserij.nl is beschikbaar  -  www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl

Stichting Duurzaam Verder